Historie

Hasičský sbor v Orlové-Městě měl první valnou hromadu 1. ledna 1890. Úředně byl však zaregistrován již 25.  března 1889. Původně byl německý, českým se stal až v roce 1921. Jeho dvacet pět zakládajících členů byli většinou Češi a Poláci mluvící zdejším dialektem.
Největší měrou se o založení orlovské hasičské organizace zasloužil německý úředník místní správy baron von Hönnig. Významnými postavami v začátcích sboru také byli Anton Twardek a Eduard Bonczek. Neobvyklou zvláštností bylo členství několika židovských podnikatelů. Nejpozoruhodnější z nich byl Samuel Scharf, který se stal symbolem boje Čechů proti českému klerikálně podbarvenému rasismu.
Mluvíme-li o historii SDH Orlová-Město, je třeba se zmínit i sboru z Orlové-Lutyně, který byl s Městem později spojen.
     Historie českého hasičského sboru v Polské Lutyni, později přejmenované na Horní Lutyni, začala v roce 1928. Úředně byl zaregistrován 10. března 1929. Jeho významnými postavami byli starosta Nojvert a velitel Jevioř. Staré hasičské rody Kamýčků a Littnerů prosluli tím, že svými majetky ručili za velké půjčky u banky na výstavbu zbrojnice, zakoupení stříkačky a různé výstroje a výzbroje. Taková byla praxe u všech hasičských sborů.
V roce 1891 začíná historie německého hasičského sboru v Horní Lutyni, který se později změnil v polský. První valnou hromadu měl 3. května 1892. Vznikem českého hasičského sboru význam této organizace upadá.
Po vytvoření stanice profesionálních hasičů v nové zbrojnici hasičské organizace v Horní Lutyni byla přes velice složitý vývoj činná do roku 1999, kdy se spojila se sborem v Orlové-Městě…