Výjezdová jednotka

Kdo jsme

Sbor dobrovolných hasičů
Orlová-Město

Jsme hrdí členové dobrovolné jednotky kategorie 5 a sboru dobrovolných hasičů z Orlové, která je nedílnou součástí města. Naše jednotka vznikla s jediným cílem – ochránit a sloužit našemu městu a jeho obyvatelům v případě nouze. S dlouholetou historií a bohatými zkušenostmi se staráme o bezpečí a pohodu ve městě Orlová a jeho okolí.

Naše jednotka dobrovolných hasičů se skládá z oddaných a dovedných jednotlivců, kteří jsou připraveni nasadit své dovednosti a odhodlání v případě krizové situace. Společně tvoříme tým, který se neustále zdokonaluje a udržuje si vysoké standardy profesionality. Každý člen naší jednotky je školen a vybaven nejmodernějším vybavením, abychom mohli účinně reagovat na různé typy mimořádných událostí a poskytovat pomoc tam, kde je nejvíce potřeba.

JSDH Orlová-Město

Technika

Jednotka již od 1. poloviny 20. století disponovala hasičskou stříkačkou určeno především pro zdolávání častějších požárů. Technika od té doby postoupila o několik úrovní výš. Jednotka disponovala několika typy cisternových i dopravních automobilů, jako byly například CAS Avia, DA Avia, CAS Škoda 706 RTH nazývaná „Mates“. K dnešnímu dni jednotka disponuje Cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS) značky LIAZ s čerpadlem o výkonu až 2 500 l/minutu. Prvovýjezdové vozidlo je určeno pro přepravu posádky ve složení až 1+8 a nezbytných prostředků pro širokou různorodost zásahů. Dále disponujeme novějším dopravním automobilem Fordem Transitem, který primárně slouží pro přepravu hasičů k zásahu, nebo se také využívá pro zvláštní případy technických zásahů, jako je likvidace bodavého hmyzu, apod.

Zásahy v roce 2024

7

Požáry

7

Technické pomoci

7

Bodavý hmyz

7

Zásahy v roce 2023

7

JSDH Orlová-Město

kategorie JPO V

Jednotky požární ochrany (JPO) se řadí do celkově 6 kategorií. Každá kategorie má svoji odlišnost a vlastnosti. Některé kategorie mají rozdílné výjezdové časy (2 – 10 minut) a území své působnosti.

 

Naše jednotka patří do zmíněné 5. kategorie. Výjezdový čas, neboli doba od příchodu vyhlášení poplachu až po vyjetí jednotky k zásahu, je určený do 10 minut. Hasiči nedrží pohotovost na zbrojnici, ale tráví svůj volný čas jako každý jiný občan. Jakmile příjde k vyhlášení poplachu, hasiči vyrážejí ze svých obydlí na zbrojnici. Působnost naši jednotky je omezen na území města. Ve výjimečných a krizových situacích můžeme zasahovat i mimo toto území. Takové případy jsou například při bleskové vichřici, kdy jednotky nestíhají odklízet následky této události.

JSDH Orlová-Město

Typy zásahů

Jsme připraveni zasahovat v široké škále krizových situací. Mezi naše nejčastější zásahy patří Požáry a Technické pomoci, mezi které patří například odstranění spadlých stromů, nebezpečných stavů, čerpání vody, ale také likvidace bodavého hmyzu

 

Nezasahujeme pouze u krizových situacích, ale provádíme pravidelně i Požární hlídky na akcích s větším počtem osob, nebo také jako koordinátoři dopravy při závodech cyklistů, apod

Přejít nahoru