Menu

Sportovní družstvo - Muži

Sportovní družstvo

Sbor dobrovolných hasičů Orlová-Město má i své sportovní mužské družstvo. Družstvo se účastní mnoha disciplín. Mezi nejčastěji zúčastněné disciplíny patří Požární útok a 100m s překážkami. Sportovní družstvo mužů má počátky od roku 2009, kdy vznikaly první moderní sportovní družstva v ČR. Nejčastější účast je právě v už zmíněném Požárním útoku, přezdíván "Královská disciplína". Naši chlapi soutěží v okresních soutěžích a daří se jim obsazovat pohárovou "bednu". Pro příklad v roce 2018 z 18 soutěží jsme obsadili 10x pohárová místa(2x - 1.místo, 2x - 2.místo, 6x - 3.místo). Pro nás je důležitá každá účast, protože jsem vždy zlepšujeme a zlepšujeme. Samozřejme když zaběhneme pohárový čas v kategorii plné kvalitních soupeřů, tak se máme ještě větší radost.

Požární útok

Požární útok bývá mezi hasiči označován jako „královská disciplína“. Je to z toho důvodu, že se musí skloubit mnoho faktorů, vnitřních i vnějších, kterých je zapotřebí, aby se útok vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase. V některých sborech je požární útok používán jako zakončení sezóny (ukončení ročního závodění). Soutěžní družstvo tvoří sedm členů (může tvořit i šest až pět), jejichž náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra. Posty se označují podle funkce nebo nástroje, který daný člen obsluhuje a jsou rozděleny následovně:

 • Strojník - napojuje první savici na čerpadlo, ovládá čerpadlo
 • Savice (Spojař) - spojuje první a druhou savici
 • Koš (Košař) - spojuje savici s košem
 • Béčka (Béčkař) - napojuje 1. hadici typu B do čerpadla, spojuje 1. a 2. hadici typu B
 • Rozdělovač - napojuje 1x hadici B a 2x hadice C do rozdělovače
 • 2 Proudaři - každý spojuje hadici C s proudnici
Footer
 • Tísňová linka

 • 112

 • Hasiči

 • 150

 • ZZS

 • 155

 • Policie ČR

 • 158

Icons