Menu

Stanice Orlová

Hasičská stanice Orlová

Okružní 902

735 14 Orlová-Lutyně

Tel: 950 714 011

Velitel stanice: npor. Ing. Tomáš Blatoň

Evidenční číslo: JPO-813013

Historie stanice, založení

Provoz stanice byl zahájen v roce 1986. Do roku 1999 byl objekt užíván společně s jednotkou SDH. V roce 2016 byla zahájena celková revitalizace objektu stanice a okolního areálu.

Hasební obvod stanice

Orlová, Dětmarovice, Dolní Lutyně

V hasebním obvodu se vyskytují panelové výškové budovy, a to především na území města Orlová. Jsou zde administrativní budovy, školy, školky, nemocnice s poliklinikou a léčebnou dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou. Okolní obce jsou tvořeny hlavně rodinnou zástavbou. K významným sportovním objektům patří především zimní stadion. Vzhledem k provozované důlní činnosti se v hasebním obvodu nachází Důlní závod 1 (lokalita Lazy) společnosti OKD, a.s. a několik objektů, které souvisejí s bývalou těžbou černého uhlí v tomto regionu. S důlní činností jsou spojeny i úniky metanu z podzemí, které se trvale monitorují prostřednictvím metanových čidel. Dominantním průmyslovým objektem je tepelná elektrárna firmy ČEZ a.s. v Dětmarovicích, ve které je zřízena profesionální jednotka hasičů. Protéká zde řeka Olše, je zde i několik vodních ploch a kalových jezer.

V hasebním obvodu jsou zřízeny dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III a tři jednotky kategorie JPO V.

Footer
  • Tísňová linka

  • 112

  • Hasiči

  • 150

  • ZZS

  • 155

  • Policie ČR

  • 158

Icons