Menu

Mapa JPO okresu Karviná

Územní odbor Karviná

Ostravská 883/3

733 01 Karviná-Fryštát

E-mail: sekretariat.ka@hzsmsk.cz

Tel: +420 950 711 011

Ředitel územního odboru

plk. Ing. Ivo Pieter

Tel: +420 950 711 011

Centrální hasičská stanice Karviná

Ostravská 883/8

733 01 Karviná-Fryštát

Tel: 950 711 011

Velitel stanice: mjr. Ing. Marian Mrózek

Evidenční číslo: JPO-813010

Historie stanice, založení

V létech 1960 až 1996 sídlili karvinští hasiči v bývalých jezdeckých stájích hraběte Larische v zámeckém parku. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám se začala v roce 1991 stavět nová stanice poblíž autobusového nádraží, která byla slavnostně otevřena v roce 1996.

Hasební obvod stanice

Karviná, Stonava, Petrovice u Karviné, Doubrava

Na území hasebního obvodu se nachází zástavba rodinných domků, nízkopodlažní budovy, výškové budovy, řadové garáže, školy a školky, dvě nemocnice, Rehabilitační sanatorium Lázně Darkov osob či věznice. Vzhledem k provozované důlní činnosti se zde vyskytují čtyři činné černouhelné doly (Darkov, ČSA, ČSM Sever a ČSM Jih). Další průmysl je zde zastoupený společnostmi Liberty Ostrava Tubular Products Karviná či Bekaert Petrovice.

Na území města Karviná se nachází také průmyslová zóna Nové Pole, obsahující další významné firmy např. Shimano ČR, Gates Hydraulics, BAUMAN SPRINGS, GS Caltex Czech. V zásahovém obvodu stanice se nachází i jeden z největších železničních hraničních přechodů s Polskem Petrovice–Zebrzydowice a dále pět malých silničních hraničních přechodů. Městem protéká řeka Olše. Vzhledem k průmyslové historii města Karviná a k neexistenci silničního obchvatu je město a okolí zatíženo neúměrnou hustotou nákladní silniční dopravy. Železniční trať procházející městem je součástí III. tranzitního železničního koridoru ČR.

V hasebním obvodu stanice působí tři jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III a čtyři jednotky kategorie JPO V.

Footer
  • Tísňová linka

  • 112

  • Hasiči

  • 150

  • ZZS

  • 155

  • Policie ČR

  • 158

Icons