Menu

Stanice Bohumín

Hasičská stanice Bohumím

Čs. Armády 1141

735 84 Bohumín

Tel: 950 715 011

Velitel stanice: npor. Mgr. Přemysl Švajda

Evidenční číslo: JPO-813014

Historie stanice, založení

Požární stanice hasičského záchranného sboru okresu Karviná byla zřízena v roce 1995. Její budova byla postavena svépomocí v rámci tzv. akce „Z“ již v 70 letech 20 st.. Sloužila jako požární zbrojnice později zaniklého sboru dobrovolných hasičů Nový Bohumín. Její výstavba byla zásluhou tehdejšího vedoucího odboru vnitra při MěNV Bohumín, Štěpána Panaše (později velitel OVPÚ Karviná 1977 až 1987), který ji pojal jako budoucí detašovanou stanici profesionálních hasičů. V letech 2010 až 2016 proběhla významná rekonstrukce objektu a areálu stanice.

Hasební obvod stanice

Bohumín a Rychvald

V hasebním obvodu stanice je řada významných průmyslových firem Bekaert, BOCHEMIE, BONATRANS GROUP, České dráhy - železniční stanice a lokomotivní depo, Rockwool, Varroc Lighting Systems, Viadrus, Železárny a drátovny Bohumín. Dále jsou to společnosti zajišťující sociální a zdravotní služby, Bohumínská městská nemocnice, Domovy jistoty. V Bohumíně se nachází strategické křížení železničních tratí a dnes i dálnice D1, která zde opouští ČR a navazuje na dálnici A1 v Polsku, která spojuje jih a sever Polska. Od roku 2013 jednotka stanice Bohumín zasahuje na A1 v Polské republice - 11 km ve směru Katovice až po křížení ve Mszane a 3 km ve směru ČR od křížení Gorzyce, na základě Dodatku Dohody mezi HZS MSK, MSK, Slezským Vojvodou a Slezským Krajským velitelem Státní PO v Katovicích.

Pro město Bohumín i Rychvald je spíše typická zástavba rodinných domů, ale v centru měst se nachází více než tři desítky výškových bytových domů. Ve městě Bohumín najdeme na dvě desítky kulturních památek, kterým dominují zejména sakrální stavby a radniční budovy ve Starém a Novém Bohumíně. V hasebním obvodu je okolo 400 ha vodní plochy jak přírodního tak umělého charakteru.

V hasebním obvodu stanice působí dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, čtyři jednotky kategorie JPO V a jedna jednotka kategorie JPO VI (BOCHEMIE).

Footer
  • Tísňová linka

  • 112

  • Hasiči

  • 150

  • ZZS

  • 155

  • Policie ČR

  • 158

Icons